Een in het Afsprakenstelsel (AS) beschreven dienst of aanvulling op andere dienst waarvan het deelnemers vrij staat deze al dan niet aan te bieden, welke echter indien aangeboden conform de in het afsprakenstelsel opgenomen eisen moet worden aangeboden.
Eigen definitie specifiek voor de context van hetĀ afsprakenstelsel

Het betreft de volgende functionaliteiten: