De Dienstaanbieder is een Dienstverlener welke bij Dienstbemiddeling de afgenomen Dienst aanbiedt. De Dienstaanbieder verzorgt de inhoudelijk afhandeling van de Dienst in het achterliggende systeem.

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.