Page tree
  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File 20211014 Afsprakenstelsel ETD 1.13y.pdf 37.02 MB Maarten van Bree Oct 15, 2021 10:09
 • No labels
Release 1.13y bevat een aanscherping in het incidentproces en een verbetering om de beschikbaarheid van het netwerk te meten.
PDF File 20210806 Afsprakenstelsel ETD 1.13x.pdf 36.37 MB Maarten van Bree Aug 06, 2021 12:09
 • No labels
Release 1.13x bevat uitsluiting van de HRM-database als enkele identificatiebron op basis van het BSN en verduidelijkt de omschrijving van betrouwbaarheidsniveaus in het HM scherm.
PDF File 20210625 Afsprakenstelsel ETD v1.13w.pdf 36.40 MB Maarten van Bree Jun 25, 2021 13:30
 • No labels
Release 1.13w bevat tekstuele aanpassingen en correcties aan de gebruikersinterface van de website.
PDF File 20210521 Afsprakenstelsel ETD 1.13v.pdf 36.47 MB Maarten van Bree May 21, 2021 10:43
 • No labels
Release 1.13v bevat administratieve wijzigingen in het kader van Uitfaseren eH1 en de implementatie van eIDAS-Uit.
PDF File 20210202 Afsprakenstelsel ETD 1.13u.pdf 36.51 MB Maarten van Bree Feb 02, 2021 21:38
 • No labels
Release 1.13u bevat aanpassingen aan het registratieproces voor kerkgenootschappen.
PDF File 20201231 Afsprakenstelsel ETD 1.13t.pdf 36.44 MB Maarten van Bree Dec 31, 2020 17:29
 • No labels
Release 1.13t verwijdert de compensatieregeling en de vrijwaring pentest, voegt een pagina met LoA toepassingen toe en verduidelijkt de samenwerking met externe verkoopkanalen.
PDF File 20200925 Afsprakenstelsel ETD 1.13s.pdf 36.60 MB Maarten van Bree Sep 25, 2020 18:43
 • No labels
Release 1.13s bundelt de eIDAS-gerelateerde wijzigingen, zoals het toevoegen van RKSV, migratie van de BSNk-structuurversie en het effectueren van Dienstbemiddeling.
PDF File 20200814 Afsprakenstelsel ETD 1.13r.pdf 37.25 MB Maarten van Bree Aug 14, 2020 21:25
 • No labels
Release 1.13r bevat de toevoeging van een gesubsidieerd inlogmiddel voor de Belastingdienst en verwijdert verwijzingen naar het oude BSN Koppelregister.
PDF File 20200703 Afsprakenstelsel ETD 1.13q.pdf 37.10 MB Maarten van Bree Jul 04, 2020 00:11
 • No labels
Release 1.13q bevat tekstuele verduidelijkingen omtrent eIDAS, verwijdert de BSN-SIM en BSN-ACC ECTA, verwijdert Idensys uit het stelsel en verbetert de omschrijving van beperkingen identificatie op basis HR-database.
PDF File 20200425 Afsprakenstelsel ETD 1.13p.pdf 36.30 MB Maarten van Bree Apr 25, 2020 16:47
 • No labels
Release 1.13p bevat de verwijdering van specificaties mbt native apps en koppeling BSNk Idensys, correctie in de Dienstencatalogus, verduidelijking bevoegdheden machtigingenbeheer en updates tbv organogram en ketenmachtigingen.
PDF File 20200320 Afsprakenstelsel ETD 1.13o.pdf 40.44 MB Maarten van Bree Mar 20, 2020 10:55
 • No labels
Release 1.13o bevat een verduidelijking van de gebruikersinstructies m.b.t. eIDAS en een geactualiseerd proces voor managementrapportage.
PDF File 20200214 Afsprakenstelsel ETD 1.13n.pdf 40.22 MB Maarten van Bree Feb 14, 2020 13:31
 • No labels
Release 1.13n bevat een alternatief proces voor o.a. kerkgenootschappen om in te kunnen loggen op LoA3 niveau. Verder zal per 1 januari 2021 koppelvlak HM-DV 1.9 of hoger verplicht worden en zijn oudere versies niet meer toegestaan.
PDF File 20200117 Afsprakenstelsel ETD 1.13m.pdf 49.18 MB Viangelo Hooi Jan 17, 2020 07:18
 • No labels
Naast wat kleine verbeteringen bevat release 1.13m een fix voor ketenmachtigingen waardoor een intermediair namens een eenmanszaak kan handelen op basis van het BSN. Daarnaast moeten diensten die het BSN gebruiken minimaal op LOA3 worden uitgevraagd.
PDF File 20190920 Afsprakenstelsel ETD 1.13l.pdf 49.31 MB Viangelo Hooi Sep 20, 2019 07:29
 • No labels
Release 1.13l bevat een verduidelijking van het normenkader om het BSN van een eenmanszaken als identificerend kenmerk te registeren.
PDF File 20190809 Afsprakenstelsel ETD 1.13k.pdf 49.17 MB Maarten van Bree Aug 09, 2019 12:41
 • No labels
Deze release bevat: Verduidelijking gebruik Classifier PublicDomain voor eIDAS inboud en het uitgeven van LoA4-middelen op basis van een gekwalificeerd certificaat; Handreiking voor het opstellen van een Exitplan; Correctie op de controle op machtigingen.
PDF File 20190531 Afsprakenstelsel ETD 1.13i.pdf 49.02 MB Maarten van Bree May 31, 2019 17:39
 • No labels
Release 1.13i bevat, naast technische verduidelijkingen, de verplichting tot het leveren van ketenmachtigingen door de machtigingenregisters en een instructie hoe om te gaan beperkingen in de bevoegdheden bij de registratie van machtigingen.
PDF File 20190419 Afsprakenstelsel ETD 1.13h.pdf 48.61 MB Viangelo Hooi Apr 19, 2019 08:14
 • No labels
Volgnummer 1.13g is overgeslagen. Release 1.13h bevat naast kleine correcties een verduidelijking van de controles van de geldigheid van machtigen en een uitwerking van de logica om als MR de bevoegdheid vast te stellen in het geval van meerdere ECTA’s.
PDF File 20190215 Afsprakenstelsel ETD 1.13f.pdf 44.72 MB Viangelo Hooi Feb 15, 2019 08:27
 • No labels
De functionaliteit van de ondertekendienst is met release 1.13f komen te vervallen. Daarnaast is het hoofdstuk testing aangepast waarbij de deelnemers zelf afspreken hoe de interoperabiliteit wordt aangetoond in de implementatiefase.
PDF File 20190111 Afsprakenstelsel ETD 1.13e.pdf 58.12 MB Viangelo Hooi Jan 11, 2019 07:47
 • No labels
Deze release bevat een aantal correcties op het afsprakenstelsel en de functionaliteit voor de rol beroepsoefenaar is komen te vervallen.
PDF File 20181123 Afsprakenstelsel ETD 1.13d.pdf 85.46 MB Viangelo Hooi Nov 23, 2018 07:53
 • No labels
Release 1.13d bevat naast correcties en verduidelijkingen van het afsprakenstelsel de aanpassing waarmee kerkgenootschappen een inlogmiddel kunnen aanvragen en een nieuw proces om koppelvlakspecificaties te ontwikkelen.
Download All
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. Next