Een Partij die elektronische Diensten aanbiedt aan Gebruikers waarvoor Herkenningsdiensten voorwaardelijk zijn. Dit kan een Dienstaanbieder (DA) of Dienstbemiddelaar (DB) zijn. De Dienstverlener kan binnen Elektronische Toegangsdiensten een Overheidsdienstverlener zijn of een private Partij die diensten aanbiedt.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.