De Europese Economische Ruimte (EER) is het product van een akkoord uit 1992 tussen Europese landen uit de Europese Gemeenschap (later Europese Unie) en de Europese Vrijhandelsassociatie. De EER bewerkstelligt vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in de interne markt van de Europese Unie. De Nederlandse uitvoeringswet ging van kracht op 11 november 1993.

 

 

  • No labels