Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De eIDAS-berichtenservice (EB) is een component/rol binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) welke Elektronische Toegangsdiensten verbindt met de andere eIDAS-lidstaten en vice versa. Via de eIDAS-berichtenservice worden diensten in Elektronische Toegangsdiensten ontsloten voor gebruikers met een authenticatiemiddel uitgegeven in een andere eIDAS-lidstaat. De eIDAS-berichtenservice ondersteunt alleen web-diensten, geen Native apps.

Voor inkomend eIDAS berichtenverkeer heeft de EB de eTD-rol van Authenticatie Dienst (en mogelijk in de toekomst Machtigings Register).

  • Voor uitgaand eIDAS berichtenverkeer acteert de EB als Dienst Verlener, en zelfs als Dienst Bemiddelaar t.o.v. het BRP. In feite fungeert hij als proxy voor de buitenlandse dienstverlener. Hij sluit in deze rol dus aan op een eTD-Herkennings Makelaar.


Waar in het Afsprakenstelsel de term eIDAS Berichtenservice (EB) wordt gebruikt, gaat dit over "inkomend eIDAS Berichtenverkeer" (eIDAS Inbound), indien dit niet verder wordt gespecificeerd.
Waar de rol van de eIDAS Berichtenservice voor eIDAS Outbound wordt bedoeld, wordt dit ook expliciet zo benoemd.

  • No labels