Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een door de Ministerraad benoemde commissie die de minister van Binnenlandse Zaken adviseert over betreffende toetreding, handhaving en incidenten. De Commissie van Deskundigen wordt ondersteund door het Secretariaat van de Commissie van Deskundigen.

Voluit: Commissie van Deskundigen voor het Toezicht op het ETD-stelsel.

Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-20595.html

  • No labels