Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Indien geen geldige bevoegdheid gevonden wordt, of indien meerdere bevoegdheden gevonden worden zonder dat op basis van gespecificeerde vertegenwoordigde dienstafnemer bepaald kan worden welke bevoegdheid gevraagd wordt (m.a.w. er is geen eenduidig antwoord te geven) dan wordt de bevraging afgebroken met foutmelding aan de Herkenningsmakelaar en deze geeft een foutmelding aan de gebruiker conform alternatief scenario GUC4.2 Machtigingenregister vindt geen bevoegdheid die aan de vraag voldoet, met dien verstande dat de Herkenningsmakelaar de foutmelding aan de gebruiker moet tonen en de afhandeling moet uitvoeren.

  • No labels