Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
De Beheerorganisatie van het Afsprakenstelsel (AS) die verantwoordelijk is voor het faciliteren van het beheer en de doorontwikkeling van het Afsprakenstelsel, alsmede de controle op en het monitoren van de naleving van het Afsprakenstelsel door de Dienstaanbieders (DA) en de Deelnemers in opdracht van de Eigenaar.

Herkomst

Eigen definitie

  • No labels