Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De Dienstbemiddelaar is een Dienstverlener (DV) die de Dienstafnemer ondersteunt in het afnemen van een digitale Dienst ten behoeve van de Dienstaanbieder (DA) door middel van Dienstbemiddeling. De Dienstbemiddelaar verzorgt bij Dienstbemiddeling de gebruikersinteractie welke het afnemen van de dienst mogelijk maakt. 

Sluit u als (SaaS-)leverancier aan namens een Dienstverlener (DV)? Er is sprake van Dienstbemiddeling in de volgende gevallen: 
  1. U wilt gebruikmaken van uw eigen SSL-certificaat;
  2. U kunt geen gebruikmaken van het SSL-certificaat van de dienstverlener;
  3. Hetzelfde portaal/dezelfde aansluiting wordt namens meer dan één dienstverlener aangeboden.

 

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.

  • No labels