Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De Dienstaanbieder is een Dienstverlener welke bij Dienstbemiddeling de afgenomen Dienst aanbiedt. De Dienstaanbieder verzorgt de inhoudelijk afhandeling van de Dienst in het achterliggende systeem.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.

  • No labels