Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een elektronisch bevraagbare catalogus die de gestructureerde verzameling van alle diensten, inclusief de onderverdeling in subdiensten en eventuele samengestelde diensten bevat, welke voor het vastleggen van bijzondere machtigingen, dat wil zeggen machtigingen die zich beperken tot bepaalde diensten, minimaal noodzakelijk is.

Zie ook Service catalog.

Herkomst

Eigen definitie

  • No labels