Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een rol binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) die door een Deelnemer aan het Afsprakenstelsel (AS) wordt ingevuld. In opdracht van een Dienstverlener (DV) ondersteunt deze de Gebruiker bij het ondertekenen van een PDF-document.

 

De Ondertekendienst zorgt voor de rechtsgeldige vastlegging van Wilsuitingen door het onlosmakelijk associëren van een document met stelselverklaringen over de identiteit van gebruikers waardoor een rechtsgeldige elektronische handtekening tot stand komt. Het betreft hier de elektronische handtekening conform artikel 3.10 van de eIDAS-verordening1; dit is geen handtekening waaraan in de eIDAS-verordening wordt gerefereerd als 'geavanceerd' (artikelen 3.11, 26) dan wel 'gekwalificeerd' (artikelen 3.12, 28 en 29).

Herkomst

Eigen definitie

Voetnoten

1 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt

  • No labels