Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: RFC2182

...

 • De kosten voor verplichte functionaliteit worden gedeeld tussen de twee primaire doelgroepen van het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten): bedrijven en dienstverleners. De dienstverlener betaalt voor de dienstverlening van de
  Include Page
  Herkenningsmakelaar
  Herkenningsmakelaar
  , terwijl de bedrijven betalen voor de dienstverlening door de Authenticatiedienst (AD) (inclusief Authenticatiemiddel) en het Machtigingenregister (MR).
 • Deelnemers kunnen onderling afspraken maken met betrekking tot de volgende zaken:
  • Onderlinge verrekeningen.
  • Tariefstructuren.
 • Onderlinge afspraken moeten altijd voldoen aan de mededingingswetten (Nma als toezichthouder).
 • Tegemoetkoming in de kosten. Een voorbeeld: In de opstartfase kunnen bedrijven in de aanloop naar volwassenheid van het Netwerk een tegemoetkoming krijgen vanuit de overheid voor het (stimuleren van het) gebruik van het Netwerk.