Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • de rechtspersoon waaraan de onderneming van de deelnemer toebehoort, wijzigt;
 • de deelnemer de Beheerorganisatie verzoekt de deelnemersovereenkomst op naam te zetten van de nieuwe rechtspersoon;
 • de organisatie en bedrijfsprocessen van de deelnemer, zoals daarvan tijdens de toetredingsprocedure verslag het Proces toetreden verslag van is gedaan en zoals daarvan testen hebben plaatsgevonden, niet zijn gewijzigd;
 • hij in het kader van de nieuwe rechtspersoon onveranderd conform het Afsprakenstelsel zal
  Include Page
  Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
  Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
   zal handelen.

(1) Huidige rechtspersoon

...