Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: introductie aangepast aan Privacybeleid
Hier vindt u de documenten over de beveiliging van het . Deze documenten bevatten informatie over de normen ten aanzien van veiligheid en de maatregelen die worden genomen om het vertrouwen en de continuïteit in het netwerk te borgen.
Excerpt
Include Page
Afsprakenstelsel Elektronische ToegangsdienstenAfsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten

 

...

Dit hoofdstuk bevat de normenkaders en het beleid aangaande borging van veiligheid, privacy en continuïteit van Elektronische Toegangsdiensten.

Het bevat de volgende onderdelen:

...