Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Excerpt
Dit document beschrijft de operationele beheerprocessen voor het
Include Page
netwerk voor eHerkenningnetwerk voor eHerkenningNetwerk
Netwerk
. Deze processen hebben als doel om het merk
Include Page
eHerkenningElektronische ToegangsdiensteneHerkenning
Elektronische Toegangsdiensten
te beheren. Onder merkbeheer valt onder andere het beheren van de documentatie van het afsprakenstelsel, de relaties in het netwerk, het technische netwerk, digitale sleutels, toetreding en wensen of wijzigingen.
 

...

Dit document is primair geschreven voor de beheerorganisatie en de deelnemers. Daarnaast is het ook ter inzage voor het Ministerie van Economische Zaken (opdrachtgever voor

Include Page
eHerkenningElektronische ToegangsdiensteneHerkenning
Elektronische Toegangsdiensten
) en iedere andere organisatie die interesse heeft in
Include Page
eHerkenningElektronische ToegangsdiensteneHerkenning
Elektronische Toegangsdiensten
.

Leeswijzer

Children Display
alltrue
sorttitle
excerpttrue