Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
snippet.colofon
snippet.colofon

 

Excerpt
Dit document beschrijft de richtlijnen voor naam en merkgebruik, huisstijl afspraken en communicatierichtlijnen voor de merken eHerkenning en Idensys. Het is bedoeld voor alle betrokken partijen: deelnemers en dienstverleners. De beheerorganisatie levert richtlijnen, standaard tekst- en beeldmateriaal en andere tools die de deelnemers en dienstverleners dienen te gebruiken.