Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: correctie ihkv RFC1948

de beeldmerken van eHerkenning en Idensys bij externe communicatie.
Excerpt
Hier vindt u de organisatorische documenten van het
Include Page
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
: het operationele handboek, de service level, het businessmodel en het handboek huisstijl. Deze documenten bevatten informatie over de stelselbrede beheerprocessen, de algemene service level die
Include Page
Elektronische Toegangsdiensten
Elektronische Toegangsdiensten
hanteert en het gebruik van het beeldmerk
Include Page
Elektronische ToegangsdienstenElektronische Toegangsdiensten
 

Deze categorie bevat de volgende onderdelen:

...