Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: (RFC2158)

...

Children Display
excerpttrue

 

excerptTypesimple

Bijgevoegd zijn de voorbeelden van de berichten in XML samen met de XSD bestanden die nodig zijn om de berichten te valideren:

View file
nameETD berichten.zip
height250