Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: colofon toegevoegd

Include Page
snippet.colofon
snippet.colofon

 

Excerpt
Dit document beschrijft de Service Level afspraken die gelden voor deelnemers en de beheerorganisatie van
Include Page
Elektronische Toegangsdiensten
Elektronische Toegangsdiensten
. Het betreft een beschrijving van het minimale Service Level dat de deelnemers moeten leveren aan elkaar en hun dienstafnemers en het minimale Service Level dat de beheerorganisatie levert aan de deelnemers.
 

...