Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: RFC1989

Excerpt
Dit hoofdstuk beschrijft eisen die worden gesteld aan de gebruikersinterface met de uitvoerende natuurlijk persoongebruiker.
 

Voor eisen in dit hoofdstuk waaraan middelen en of kanalen door hun opzet niet of zeer lastig kunnen voldoen geldt de verplichting in overleg met de beheerorganisatie een acceptabele oplossing te realiseren.