Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: RFC2091

...

Bovendien zijn de wettelijke eisen aangaande betrouwbaarheid van e-diensten, aangaande identificatie en ondertekening van belang voor het begrip en de uitwerking van de door het

Include Page
Netwerk
Netwerk
 te leveren
Include Page
snippet.diensten
snippet.diensten
.

Wet- en regelgeving

Het juridisch kader inzake het

Include Page
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
 is, behalve in toepasselijke wet- en regelgeving, verder uitgewerkt in het afsprakenstelsel zelf en de bijbehorende deelnemersovereenkomsten (Template deelnemersovereenkomst) en Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten.

...

Children Display
sorttitle
excerpttrue
excerptTypesimple