Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: RFC2183

Excerpt
hiddentrue

Door middel van dit addendum bij de deelnemersovereenkomst wordt voor het B2C en/of G2C (BSN domein) duidelijk onder welke voorwaarden de pilot Idensys wordt gehouden.

20161202 20180104 Addendum Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten.docx

Office Word
name20161202 20180104 Addendum Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten.docx