Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: hyperlink gecorrigeerd, typo's

...

  • Een ondertekendienst MOET een bewerkersovereenkomst afsluiten met de Dienstverlener namens welke hij persoonsgevens verwerkt tijdens het ondertekenproces.
  • Een ondertekendienst MOET een vaste set attributen opvragen bij Authenticatierequests ten behoeve van het ondertekenproces:
    • De attributenset achternaam, voornaam en voorletters  voorletters (FamilyName, FirstName resp. Initials) voor Ondertekenen als Vertegenwoordiger (hiertoe moet de Dienstverlener deze attributen hebben opgenomen in de Dienstencatalogus voor de uit te vragen dienst).