Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Children display macro-bug gefikst voor Confluence-versie Afsprakenstelsel

Include Page
snippet.colofon
snippet.colofon

Info

Omwille van de leesbaarheid van de tekst is overal ‘hij’ geschreven waar ‘hij of zij’ bedoeld wordt.

De woorden “MOET”, “MAG NIET”, “ZOU MOETEN”, “ZOU NIET MOETEN”, en “MAG” in dit document moeten worden geïnterpreteerd gelijk aan hun Engelstalige equivalenten (“MUST", "MUST NOT / SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT" en "MAY") als beschreven in RFC 2119 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt). Waar deze exacte termen bedoeld zijn worden ze in hoofdletters weergeven. De betekenis van deze woorden is:

  • MOET: een absolute vereiste
  • MAG NIET: een absoluut verbod
  • ZOU MOETEN: sterke wens, tenzij er valide reden is in specifiek geval af te wijken
  • ZOU NIET MOETEN: ongewenst, tenzij er valide reden is om het in specifiek geval toe te laten
  • MAG: een vrije keuze, een optie

Op deze pagina vindt u de meest actuele versie van het

Include Page
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
. Het afsprakenstelsel is een set van technische, functionele, juridische en organisatorische afspraken op basis waarvan eHerkenning wordt geleverd. De afspraken hebben als doel om samenwerking en zekerheid in het
Include Page
Netwerk
Netwerk
 te garanderen. Tegelijkertijd bieden de afspraken ook voldoende vrijheid aan de deelnemers om competitieve proposities te leveren aan hun klanten. Het afsprakenstelsel wordt inhoudelijk compleet beschreven in onderstaande documenten:

Children Display
alltrue
depth2
styleh3
excerpttrue
excerptTypesimple