Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland. Iedereen die zich bij een gemeente laat inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt zo'n nummer, als het niet al eerder is toegekend.

Attribuutnaam

urn:etoegang:1.9:EntityConcernedID:BSN

Omschrijving

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland. Iedereen die zich bij een gemeente laat inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt zo'n nummer, als het niet al eerder is toegekend.

Formaat

9 cijfers, eventueel met voorloopnul, bijvoorbeeld 123456789 of 012345678.

Ketenmachtigingen

(error)

Vertegenwoordiging(error)
  • No labels