Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Attribuutnaam

urn:etoegang:1.13:EntityConcernedID:Pseudo

Omschrijving

Een Specifiek Peudoniem dat wordt gebruikt om een vertegenwoordiger (igv vertegenwoordiging) te identificeren binnen eHerkenning.
 Formaat 32 byte hex gevolgd door een @ en een 16 byte hex

ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890@ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890 (zie Specific pseudonym)

 Ketenmachtigingen (tick)
 Vertegenwoordiging (tick)  • No labels