NameQualifier

urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:PseudoID

Omschrijving

Een urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:PseudoID  wordt gebruikt om een Natuurlijk persoon te identificeren binnen Elektronische Toegangsdiensten, voor gebruik binnen eHerkenning. Het PseudoID is een Dienstverlener specifiek persistent pseudoniem dat om privacy-redenen ook nog eens specifiek per Dienstverlener is versleuteld. Dit persistente pseudoniem is identiek voor de gebruiker onafhankelijk van welke Verklarende Partij de gebruiker gebruik maakt.

Formaat

Base64 representatie van versleutelde identiteit, als drie punten op een elliptische kromme, specifiek voor de Dienstverlener (DER-encoded structure in ASN.1 notatie, een (Signed)EncryptedPseudonym, zie Handreiking Polymorphic Pseudonimization Notation

Ketenmachtigingen

(error)

Vertegenwoordiging(error)
Overig
  • MAG gebruikt worden om een gebruiker te identificeren middels een ASTA of ECTA
  • No labels