Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


NameQualifier

urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN

Omschrijving

Een urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN  wordt gebruikt om een Natuurlijk persoon te identificeren binnen Elektronische Toegangsdiensten, voor gebruik binnen eHerkenning. Dit urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN  is een BSN die om privacy-redenen specifiek per Dienstverlener polymorf is versleuteld.

 

(niet te verwarren met urn:etoegang:1.9:EntityConcernedID:BSN).

Formaat

Base64 representatie van een versleutelde identiteit, als drie punten op een elliptische kromme, specifiek voor de Dienstverlener (DER-encoded structure in ASN.1 notatie, een (Signed)EncryptedIdentity, zie Handreiking Polymorphic Pseudonimization Notation). Na decryptie levert dit een 9 cijferig BSN op.

Ketenmachtigingen

(error)

Vertegenwoordiging(tick)
  • No labels