Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataNameQualifier

urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN

Omschrijving

Een urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN  wordt gebruikt om een Natuurlijk persoon of éénmanszaak te identificeren binnen Elektronische Toegangsdiensten. Dit urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN  is een BSN die om privacy-redenen specifiek per Dienstverlener polymorf is versleuteld.

Formaat

Base64 representatie van een versleutelde identiteit, als drie punten op een elliptische kromme, specifiek voor de Dienstverlener (DER-encoded structure in ASN.1 notatie, een (Signed)EncryptedIdentity, zie Handreiking Polymorphic Pseudonimization Notation). Na decryptie levert dit een 9 cijferig BSN op.

Ketenmachtigingen

(tick)

Vertegenwoordiging(tick)
Overig
  • MAG gebruikt worden om een gebruiker te identificeren middels een ASTA of ECTA  • No labels