Sluit u als (SaaS-)leverancier aan namens een Dienstverlener (DV)? Er is sprake van Dienstbemiddeling in de volgende gevallen: 

  1. U wilt gebruikmaken van uw eigen SSL-certificaat;
  2. U kunt geen gebruikmaken van het SSL-certificaat van de dienstverlener;
  3. Hetzelfde portaal/dezelfde aansluiting wordt namens meer dan één dienstverlener aangeboden.
  • No labels