De gebruiker kan bevraagd worden over de te leveren attributen, bijvoorbeeld voor het geven van toestemming of het verstrekken van een attribuut dat nog niet eerder was vastgelegd. Dit heeft gevolgen voor de gebruikerservaring en de doorlooptijd van het authenticatieverzoek. Partijen dienen hier rekening mee te houden.

  • No labels