De vergaderstukken van het beraad worden (krachtens art. 9 van het Instellingsbesluit) gepubliceerd op de website van eHerkenning (www.eherkenning.nl) gedurende een periode van 1 jaar. De stukken zijn daarna op te vragen bij de secretaris van het betreffende beraad. De leden worden hierover geïnformeerd.

  • No labels