De rechtmatigheidsgrondslag is de toestemming van de betrokkene zoals bepaald door de AVG.

  • No labels