Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het eIDAS-koppelpunt is een actor en publieke voorziening, welke communicatie tussen andere eIDAS-lidstaten en Nederland faciliteert. Het eIDAS-koppelpunt bestaat uit een aantal componenten waarvan alleen de eIDAS-berichtenservice (EB) onderdeel is van het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten).

  • No labels