Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een vestiging is een onderdeel van een Dienstafnemer met een afbakening die in een Handelsregister is opgenomen.

Herkomst

Eigen definitie

  • No labels