Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
De Partij die bevoegd is om een andere partij (de vertegenwoordigde) te vertegenwoordigen in het verrichten van handelingen met derden.

Herkomst

Zie definitie vertegenwoordiging

  • No labels