Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
De partij die de vertegenwoordiger de bevoegdheid heeft verleend om in naam van eerstgenoemde te handelen.

Herkomst

Artikel 3:60 lid 1 BW; Analoog aan AP1.1. Zie definitie vertegenwoordiging

  • No labels