Versie 1.8 bevat een aanscherping van enkele processen in het Operationeel handboek, alsmede wijzigingen in het Juridisch kader. In technische zin bevat deze versie een verscherping van de afspraken over het automatisch verspreiden van de netwerkmetadata en de dienstencatalogus. De koppelvlakspecificaties blijven gelijk aan die van 1.7.

  • No labels