De volgende processen onderscheiden waarin uitvoerende natuurlijke personen, dienstafnemers en dienstverleners voorbereidingen treffen voor het gebruik van Elektronische Toegangsdiensten.

  • No labels