Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een proces onder verantwoordelijkheid van de dienstverlener waarin op grond van door Elektronische Toegangsdiensten verstrekte verklaringen en mogelijke controles van andere relevante toegangsrechten die door de dienstverlener zelf zijn vastgelegd bepaald wordt of een gebruiker toegang krijgt tot een bepaalde dienst of gerechtigd is een bepaalde actie uit te voeren.

Herkomst

Eigen definitie

  • No labels