Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De Commissie van Deskundigen (CvD) heeft een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van een secretariaat. Dit secretariaat bereidt dossiers voor en ondersteunt de CvD bij zijn toezichthoudende taken (informeren, toetsen, onderhouden, behandelen, sanctioneren). Het secretariaat is het aanspreekpunt voor de CvD.

  • No labels