Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Eén van de verantwoordelijkheden die binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) voorkomt die gezamenlijk met de andere rollen Herkenningsdiensten levert.

Indien rol voorkomt zonder de toevoeging "Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten)" dan is de term rol algemener bedoeld dan hier gedefinieerd.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor het afsprakenstelsel

  • No labels