Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor de verschillende activiteiten van de Deelnemers, Beheerorganisatie en BSNk kunnen andere responsetijden gelden.

ActiviteitNorm

Voor Ondersteuning

Ontvangstbevestiging binnen 4 werkuren

Oplossing/antwoord binnen 5 werkdagen

Afhandeling van incidentenOplossing binnen 4 uur
  • No labels