Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wanneer een deelnemer de rechtspersoon wil wijzigen, maakt hij dit kenbaar aan de beheerorganisatie door middel van het formulier Template wijziging rechtspersoon deelnemer.De deelnemer retourneert het ingevulde formulier en met bijbehorende bijlagen naar info@eherkenning.nl.