Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doelstelling

Dit hoofdstuk geeft aan hoe informatie geleverd moet worden aan de Toezichthouder. Dat gaat via een aantal stappen, zoals hieronder is geschetst.

Overzicht processtappen

Toelichting processtappen

1. Aanleveren informatie

Input

 • Leveren conform Afsprakenstelsel
 • Leveren op verzoek van Toezichthouder in het kader van de taak van CvD

Activiteit

 1. Betrokkene (Deelnemer, Beheerorganisatie, BSNk) levert de informatie aan zoals is gevraagd dan wel is aangegeven in het Afsprakenstelsel. Dit doet de betrokkene door een mailbericht te sturen naar het secretariaat van de CvD of de stukken per post te versturen.
 2. Het secretariaat maakt een dossier op.

Output

Bevestiging van ontvangst van de secretariaat van de CvD.

Wie?

 • Betrokkene
 • Secretariaat van de CvD
2. Behandeling door het secretariaat van de Commissie van Deskundigen

Input

Informatie mbt verzoek

Activiteit

Het secretariaat behandelt de informatie en geleid het dossier door aan de Commissie van Deskundigen. Indien er geen besluit van de Toezichthouder nodig is geeft het secretariaat terugkoppeling aan de betrokkene met betrekking tot het dossier.

Output

 • Dossier voor de CvD
 • Terugkoppeling aan de betrokkene

Wie?

 • Secretariaat van de CvD
 • Betrokkene
 • CvD
3. Behandeling door de Commissie van Deskundigen

Input

Dossier van het secretariaat

Activiteit

De CvD behandelt de informatie en stelt een advies op naar de Toezichthouder.

Output

Advies voor de Toezichthouder

Wie?

 • Toezichthouder
 • CvD
4. Besluit door de Toezichthouder

Input

Advies van de CvD

Activiteit

 1. De Toezichthouder maakt een besluit naar aanleiding van het advies van de CvD en deelt die mee aan de betrokkene
 2. Het secretariaat van de CvD ontvangt een kopie van het besluit

Output

Besluit

Wie?

 • Toezichthouder
 • Betrokkene
 • No labels