Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
De beheerorganisatie verricht algemene communicatie activiteiten voor Elektronische Toegangsdiensten. Een van die activiteiten is het publiceren van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten en andere bij Elektronische Toegangsdiensten berustende informatie (dit betekent documenten met de classificatie 'Elektronische Toegangsdiensten openbaar'). De deelnemers en de beheerorganisatie gebruiken de documentatie voor het beheer van Elektronische Toegangsdiensten. Andere geïnteresseerde partijen kunnen de openbare documenten ook inzien.

Doelstelling

Publiceren van (de actuele versie van) alle documenten van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten en andere bij Elektronische Toegangsdiensten berustende openbare documenten zodanig dat informatie over Elektronische Toegangsdiensten kenbaar en vindbaar is voor alle geïnteresseerde partijen. Hiermee wordt de transparantie van het beheer en de governance van Elektronische Toegangsdiensten vergroot.

Verantwoordelijkheden

De proceseigenaar is er vanuit de beheerorganisatie verantwoordelijk voor dat het proces wordt uitgevoerd conform de procesbeschrijving. De secretaris is ervoor verantwoordelijk dat de procesbeschrijving actueel blijft.

Processtappen

Input

  • nieuwe versie van het afsprakenstelsel en/of;
  • bij Elektronische Toegangsdiensten berustende openbare documenten met betrekking tot Elektronische Toegangsdiensten

Activiteit

  1. De beheerorganisatie publiceert het nieuwe afsprakenstelsel en andere openbare stukken aangaande Elektronische Toegangsdiensten in pdf formaat op de gezamenlijke digitale documentatieomgeving van Elektronische Toegangsdiensten en de website Elektronische Toegangsdiensten.
  2. De deelnemers, de beheerorganisatie en sommige aangesloten overheidsdienstverleners hebben een gepersonaliseerde account met leesrechten voor de documentatieomgeving. Andere geïnteresseerde partijen kunnen via de website de openbare documentatie lezen en downloaden.
  3. De openbare documentatie blijft beschikbaar op de documentatieomgeving en de website. De deelnemers, de beheerorganisatie, de overheidsdienstverleners en andere geïnteresseerden kunnen het onbeperkt raadplegen.

Output

Actief gepubliceerde openbare documenten op de website van Elektronische Toegangsdiensten en de gezamenlijke digitale documentatieomgeving van Elektronische Toegangsdiensten.

Wie?

Secretaris van de beheerorganisatie