Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een vorm van versleuteling, waarbij specifieke pseudoniemen voor een gebruiker worden gevormd per Ontvangende Partij, zonder dat de vormende partij het specifiek pseudoniem kan herleiden of de identiteit van de gebruiker bij gebruik hoeft te kennen. 

Polymorfe pseudonimisering is gebaseerd op cryptografie, waardoor het onder andere de bovengenoemde eigenschappen kan bieden.

Bron

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel

 

 

 

  • No labels