Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een Dienstverlener (DV) die onderdeel van de Nederlandse overheid is. Voor zover zaken zowel overheidsdienstverleners als private dienstverleners kunnen betreffen wordt gesproken van “dienstverleners”.

Herkomst

Eigen definitie

  • No labels