Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een in het Afsprakenstelsel (AS) beschreven dienst of aanvulling op andere dienst waarvan het deelnemers vrij staat deze al dan niet aan te bieden, welke echter indien aangeboden conform de in het afsprakenstelsel opgenomen eisen moet worden aangeboden.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel

Het betreft de volgende functionaliteiten:


Herkennings
makelaar
Middelen
uitgever
Authenticatie
dienst
Machtigingen
register
eHerkenningBedrijven (G2B, B2B)O


Consumenten (B2C)
OO
IdensysConsumenten (B2C)
OO
Aanvullende featuresGevalideerde attributen
OOO
Single sign-on

O

  • No labels